UWAGA: W związku z wprowadzonymi zmianami osoby, które posiadały konto przed dniem 25.05.2018 w celu dalszego korzystania z usług proszone są o dokonanie ponownej „REJESTRACJI”.
87 777 00 02
Rejestracja

Rejestracja

Kwota i okres pożyczki
Ile chcesz pożyczyć?
Na jaki okres?
Kwota pożyczki:
Całkowity koszt pożyczki:
RRSO: %
Kwota do spłaty:
Całkowita kwota do spłaty
Login i hasło
Twoje dane
Adres zameldowania
Adres korespondencyjny jest taki sam jak adres zameldowania
Źródło dochodu Praca
Emerytura
Renta
Działalność gospodarcza
Działalność rolnicza
Inne
Regulamin i Zgody
1. Zapoznałem się i akceptuję postanowienia Regulaminu świadczenia usług oraz Politykę Prywatności.
2. Upoważniam Daily Credit Sp. z o.o. do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP) dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu. Jednocześnie upoważniam ww. przedsiębiorcę do pozyskania z BIG InfoMonitor informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.


1. Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Daily Credit Sp. z o.o., ul. Kościuszki 47C, 16-400 Suwałki, adres email: info@dailycredit.pl.
2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych z którym możesz się kontaktować na adres email: info@dailycredit.pl lub pisemnie na adres ul. Kościuszki 47C, 16-400 Suwałki.
3. Przetwarzamy przekazane przez Ciebie dane osobowe wyłącznie w celu zawarcia i realizacji Umowy Pożyczki. Główną podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia oraz wykonania Umowy Pożyczki, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO. Jeśli wyrazisz odrębną zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingu produktów i usług Administratora, podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda; przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
4. Twoje dane mogą być przekazywane do biur informacji gospodarczej w celu oceny zdolności kredytowej, dostawcom usług informatycznych, systemów księgowych, systemów do marketingu online, podmiotom współpracującym z nami w zakresie obsługi Klienta i przy procesach odzyskiwania należności, a także innym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora.
5. Twoje dane osobowe, w przypadku zawarcia Umowy Pożyczki przechowywane będą do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym upłynął okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy, zaś w sytuacji nie dojścia do zawarcia umowy pożyczki, do momentu rezygnacji z usługi prowadzenia profilu Klienta lub do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym upłynie termin 24 miesięcy od daty ostatniej aktywności na profilu Klienta.
6. W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu w stosunku do danych które przetwarzamy.
7. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), co do przetwarzania Twoich danych osobowych.
8. Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Pożyczki.
9. Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobne doniosłe skutki.

Współpraca

Prowadzisz biuro pośrednictwa finansowego, punkt kasowy lub inną działalność umożliwiającą obsługę Klienta w zakresie udzielania pożyczek. Już dziś możesz mieć nasze produkty w swojej ofercie.


Zostań partnerem

Pon. - Pt. 8:00 - 19:00

Wszyscy nasi Klienci mają możliwość składania wniosków 24h/dobę. Zostaną one rozpatrzone w najbliższym dniu roboczym.

KONTAKT

E-mail: info@dailycredit.pl

Infolinia: 87 777 00 02, 607 603 356

Zaległe Płatności: 87 777 04 06, 607 207 147

Fax: 87 735 21 06


Kontakt przez Skype

X zamknij
Szanowny użytkowniku! Pragniemy poinformować, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z dniem 22.03.2013 r. ulega zmianie nasza Polityka Cookies. Czy wiesz, że masz prawo wyboru cookies, jakie mają dostęp do Twojego komputera? Aby poznać szczegóły, zachęcamy do zapoznania się z naszą nową Polityką Cookies.